Рання творчість

Колекція творів: Рання творчість

А ви

Ноктюрн зіграти могли б

На флейті ринв?

В. Маяковський

Життя Володимира Володимировича Маяковського почалася знаменне для Росії час підготовки першої російської революції. Всі думки й почуття Володі були сосредото-чени на бажанні стати корисним революційному руху. Маяковського заарештовують за революційну діяльність; пізніше, згадуючи цей час, він писав у поемі "Люблю»:

Що мені туга про Булонском ліс?!

Що мені подих від видів на море?!

Я от

В "Бюро похоронних процесій»

Закохався

У вічко 103 камери

Дивляться щоденне сонце,

Зазнаються

"Чого - мол - коштують лученишки ці?»

А я

За стінного

За жовтого зайця

Віддав тоді б - усе на світлі

"11 бутирських місяців» зіграли важливу роль у далекої-ший долі Поет^-поета-маяковськ-поета. Це час він сам уважав нача-лом творчості. "Найважливіше для мене час. Після трьох років теорії й практики - кинувся на белетристику». Серйозний обіг Маяковського до літератури було спробою зважити свої власні сили в літературній творчості. Знакомст-У з Давидом Бурлюком приводить поета у футуристичну групу. Російські футуристи проголошували себе творцями ис-кусства майбутнього, а основним засобом його створення вважали словотворчість. По суті ж Маяковський із самого початку творчості стояв на позиціях, прямо протилежних футу-ризму. Він формувався як революційний поет-новатор

чиЗнаєте ви, бездарні, багато хто,

Думаючі, нажраться краще як, -

Може бути, зараз бомбою ноги видерло

У Петрова поручика?..

Маяковський уже в перші роки створює гостросоціальні добутки, пронизані бунтарськими настроями, біс-пощадной критикою буржуазної дійсності. Метафо-Рическая складність образів не приховує щирого змісту таких віршів поета, як "Послухайте!», "Мама й уби-тий німцями вечір», "Скрипка й трошки нервово», "Вам!». Ліричний герой цих добутків з'являється вмістищем всього людського болю й борошна, породжених несправедливим, антигуманним ладом життя царської Росії. Він почуває себе відповідальним за людське горе, готовий захищати знедолених людей. Співчутливим болем, гарячої человеч-ностью наповнені рядки вірша "Мама й убитий німцями вечір».

Зараз притягли поранений вечір

Кріпився довго,

Куций,

Шорсткий,

И раптом, -

Надломивши гладкі плечі,

Розплакався, бедний, на шиї Варшави

Слова, лад мови, зламаний ритм покликані виразити почуття, що рвуться від душі

Антибуржуазна, гуманістична спрямованість доок-тябрьской поезії Маяковського особливо чітко виражена в поемі "Хмара в штанях». Кожне слово поеми - це де-рзкий виклик буржуазної дійсності, повалення соціальних, моральних і естетических основ буржуазного ладу й заклик до революції. Основний зміст поеми автор визначив так: "Геть вашу любов!», "Геть ваше проба-ство!», "Геть ваш лад!», "Геть вашу релігію!» -че-тире лементу чотирьох частин. Ліричний початок поеми начебто намічає глибокий інтимний напрямок. Слова гово-рят про страждання, борошно обманутої любові. Улюблена говорить не про відсутність любові, а ставить героя перед фактом замові-жества.

Увійшла ти,

Різка, як "нате!»,

Муча рукавички замш,

Сказала:

"Знаєте -

Я виходжу заміж».

Улюблену украло буржуазне суспільство, де не може бути справжньої любові

Потім поєднується ліричне "я» з узагальненим "ми».

Ми самі творці в палаючому гімні - шумі фабрики й лабораторії

Ми -

Кожний -

Тримаємо у своїй п'ятірні

Мирів приводні ремені!

Поет почуває себе предтечей революції, на яку під-нимается хазяїн життя - робітничий клас

Де око людей обривається куций,

Главою голодних орд,

У терновому, вінці революцій

Грядет шістнадцятий рік

Поет виступає як бунтар проти всього буржуазного будуючи

Агов, ви!

Небо!

Зніміть капелюх!

Я йду!

Богоборча тема тісно пов'язана з викриттям буржуазного ладу й закликом до революції. Про поему сам Маяковський писав: "„облако" вийшло пір'ясте. Цензура в нього дула».

Гостра постановка соціальних питань часу, напря-женно-трагічне відчуття себе ліричним героєм, не при-миримий протест проти всієї буржуазної дійсності, заклик до революції, ритмічне звучання поезії, гиперболизм образів, метафоричность мови - все це виріши-тельно виділило Маяковського серед інших поетів-футури-стов. Згодом ці ознаки стануть відмітною рисою його поезії

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Энциклопедия Школьника – содружество русского слова и литературы